Huisregels Ledenplatform

Huisregels Ledenplatform

Algemeen

 1. Het Ledenplatform is bedoeld om alle leden van Splinter te betrekken in politieke besluitvorming en om input te leveren op het verkiezingsprogramma.
 2. Het Ledenplatform wordt beheerd door moderators. De moderators worden vastgesteld door het partijbestuur.

Deelname

 1. Om deel te nemen aan het Ledenplatform dient de contributie van 1 (één) euro per maand te worden betaald en is maandelijks opzegbaar.
 2. Betaling aan het ledenplatform staat niet gelijk aan lidmaatschap van de vereniging Splinter.
 3. Er is een proefperiode van één kalendermaand. In deze proefperiode kan het lid wel reageren, maar zal elke reactie vooraf moeten worden goedgekeurd door een moderator. Na de proefperiode vervalt de ‘controle aan de voorkant,’ en is het lid vrij om input te leveren zonder controle.
 4. Een proefperiode wordt met succes voldaan wanneer het lid zich niet schuldig maakt aan onnodig grof taalgebruik, discriminatie in elke vorm of ander onrechtmatig gedrag, ook niet tegen medeleden. Op het platform gaan we fatsoenlijk met elkaar om.
 5. Maakt het lid zich na de proefperiode schuldig aan bovengenoemde overtredingen, dan kan het lidmaatschap alsnog worden ingetrokken.

Werkwijze verkiezingsprogramma

 1. Voor de verkiezingen zal het verkiezingsprogramma op de website van het Ledenplatform worden geplaatst. Leden kunnen voorstellen toevoegen en voorstellen amenderen. Ook kunnen zij suggesties doen of vragen stellen, die de moderators zullen beantwoorden.
 2. Leden kunnen voorstellen ‘upvoten.’ Elk lid kan per voorstel één keer stemmen. Een lid kan voor of tegen stemmen.
 3. Wanneer er meerdere voorstellen per verkiezingspunt zijn, wordt voorkeur gegeven aan het voorstel met de meeste stemmen.
 4. Onverwijld geldt dat de voorstellen niet tegen de kernwaarden van Splinter in mogen gaan. Ongeacht het aantal stemmen zullen deze voorstellen niet worden opgenomen in het verkiezingsprogramma. De kernwaarden zijn hier te vinden; https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/departij
 5. De volksvertegenwoordigers hebben in samenspraak met de beleidsexperts de laatste stem in het toevoegen of het amenderen van verkiezingsprogrammapunten.

Werkwijze politieke besluitvorming

 1. De volksvertegenwoordiger heeft te allen tijde het laatste woord over de stemmingen. Dit is grondwettelijk geregeld: volksvertegenwoordigers stemmen altijd zonder last.

Werkwijze organisatorische besluitvorming

 1. De besluitvorming over de organisatie van Splinter zal via het Ledenplatform verlopen. Dat betekent dat in ieder geval de verkiezingen van het partijbestuur en andere noodzakelijke functies. Dit zal gebeuren binnen drie maanden na afloop van de eerstvolgende verkiezingen.