Veiligheid & Politie

Pagina 1 / 2

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Naar de volledige inhoud gaan

  • Wijkagent terug naar de wijken, vaste wijkbureaus, einde aan tijdelijke pop-up politiebureaus
  • Geen bezuinigingen meer op de politie; meer blauw op straat, meer roze in blauw, meer verantwoordelijkheid en zeggenschap voor individuele agenten over het rooster en besteding uren; kerntaken en taakaccenten
  • Dierenpolitie wordt fulltime kerntaak, geen taakaccent bij agenten die geen tijd hebben/krijgen voor dit taakaccent
  • Dierenwelzijn wordt weer een standaard onderdeel van de politieopleiding.
  • De opsporing van de handel in wilde dieren en planten wordt een vast onderdeel van de politieopleiding.
  • Hulpverlenende en handhavende instanties gaan beter samenwerken, zodat bijvoorbeeld de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld tegen partner of kinderen eerder gesignaleerd wordt.
  • Geen boa’s uitrusten met meer wapens; investeer in de politie
  • Algemene invoering van de teaser stopt. De teaser hoort niet tot het standaard wapenarsenaal van de politieagent; er zijn teveel risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld kwetsbare of verwarde personen, zwangere vrouwen of mensen met een pacemaker.

9 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 12

@fvankootenyahoo-com Pleit voor betere opleiding politie zeker bij gebruik van vuurwapens liever helemaal niet maar als het moet dan schieten op benen ipv vitale delen buik,hoofd,hart,hoofd etc. Meer inzet in (drugs)steden gebieden snelle motoren ipv autos die gasten rijden zelf met uiterst snelle motoren en weten vaak in de wijken te ontsnappen aan de politieachtervolgers in auto's. Ruud

Beantwoorden
Berichten: 8
 5f806dac406ff
Deelgenomen: 10 maanden geleden

De Nationale Politie moet worden afgeschaft.
De huidige politietop moet iets anders gaan doen waar ze wel competent in blijken.
Herinstelling en verruiming zelfstandigheid van politiekorpsen. De ene regio is de andere niet.
Er moet een keten worden opgezet waarbij mensen die hulp behoeven (verwarde personen, dak- en thuislozen, verslaafde personen) de politie niet overbelasten.

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @a-aarad-nlgmail-com

De Nationale Politie moet worden afgeschaft.
De huidige politietop moet iets anders gaan doen waar ze wel competent in blijken.
Herinstelling en verruiming zelfstandigheid van politiekorpsen. De ene regio is de andere niet.
Er moet een keten worden opgezet waarbij mensen die hulp behoeven (verwarde personen, dak- en thuislozen, verslaafde personen) de politie niet overbelasten.

Beste Splinter,

Het onderwerp "Politie" moet inderdaad nog verder aangevuld worden. De hervorming naar de Nationale Politie is inderdaad fout gebleken; eigenlijk was het een verkapte bezuiniging. Daardoor is de wijkagent verdwenen en hebben de korpsen aan veel zelfstandigheid ingeboet. De korpsen/agenten moeten weer meer zeggenschap krijgen over hun inzet/taakaccenten. Komende dagen zal dit onderwerp nog aangevuld worden.

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
Berichten: 10
 5fe5e63be955d
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Politie terug naar de gemeentes en wijken, prima. Daarbij lijkt de terugkeer van de Rijkspolitie een goede aanvulling. Er zijn toch ook zaken die landelijk moeten worden geregeld. 
m.b.t. De boa’s. Zouden die niet beter onderdeel kunnen zijn van het politieapparaat? Zij voeren toch ook taken uit die voorheen door de politie werden uitgevoerd. Zou als voordeel hebben dat er 1 aansturing is en dat ook opleidingen kunnen worden gecombineerd.

Beantwoorden
Berichten: 12
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Mis eea over immigratie asielzoekers. Zou het geen goed idee zijn als immigranten asielzoekers hier naar toe komen dat zij tijdens de aanvraag toekenning verblijf asiel c.q. het verkrijgen van een verblijfsvergunning of nog fijner voor hen nederlanderschap dat men voor het verkrijgen van een dergelijk document schriftelijk dient te verklaren dat men onze taal leert en men onze grondwet en regels zal erkennen. Wil men dit niet dan zegt dit mi genoeg en stopt de aanvraag tot verblijf hier en mag men zijn of haar heil in een ander land gaan zoeken. Dat komt de Nederlandse Gemeenschap ten goede snellere behandeling wie wel wie niet, minder overlast en als men toch over de schreef gaat heeft NL een verklaring waarop de persoon aangesproken c.q. bij een ernstig misdrijf uitgezet kan worden. Ruud

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fe755fbaaffa

Mis eea over immigratie asielzoekers. Zou het geen goed idee zijn als immigranten asielzoekers hier naar toe komen dat zij tijdens de aanvraag toekenning verblijf asiel c.q. het verkrijgen van een verblijfsvergunning of nog fijner voor hen nederlanderschap dat men voor het verkrijgen van een dergelijk document schriftelijk dient te verklaren dat men onze taal leert en men onze grondwet en regels zal erkennen. Wil men dit niet dan zegt dit mi genoeg en stopt de aanvraag tot verblijf hier en mag men zijn of haar heil in een ander land gaan zoeken. Dat komt de Nederlandse Gemeenschap ten goede snellere behandeling wie wel wie niet, minder overlast en als men toch over de schreef gaat heeft NL een verklaring waarop de persoon aangesproken c.q. bij een ernstig misdrijf uitgezet kan worden. Ruud

Beste Ruud, bedankt voor je input op dit punt; we zijn het hoofdstuk over o.a. immigratie en ontwikkelingssamenwerking nog aan het schrijven; het verschijnt op splinterpolitiek.nl en in deze Fractiekamer zodra het klaar is.

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
Pagina 1 / 2