Liberale waarden

Pagina 1 / 2

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Naar de volledige inhoud gaan

VRIJE, ONAFHANKELIJKE & KRITISCHE BURGERS

Persoonlijke/individuele vrijheid

 • Gelijkwaardigheid van het individu ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en levensovertuiging.
 • Compromisloos anti-discriminatieprincipe zonder mensen in te delen in hokjes en groepen; identiteitspolitiek creëert valse tegenstellingen en werkt polarisatie in de samenleving in de hand.
 • In een land met 17 miljoen mensen bestaan 17 miljoen identiteiten.
 • Elk mens is vrij zijn levenspad te kiezen: vrije partnerkeuze, zeggenschap over het eigen lichaam en de eigen seksualiteit.

Vrijheid van meningsuiting

 • De open samenleving kenmerkt zich door een vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste idee steeds aan invloed wint. Geen enkel idee, religieus of profaan, is in het vrije Nederland boven kritiek verheven.
 • Vrijheid van meningsuiting, het kunnen voeren van een vrij en open debat is voor onze rechtsstaat en democratische waarden van levensbelang.

Neutrale staat, seculier onderwijs, vrijheid van godsdienst vs vrijheid om niet te geloven

Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan een geloof of overtuiging. Of zich veilig ervan kunnen losmaken. Dat kan alleen in een seculiere samenleving met een neutrale overheid. Een seculiere samenleving is een voorwaarde voor gelijkwaardigheid. [Dit moet even goed uitgelegd worden]

 • Conservatieve religieuze wereldbeelden botsen met progressieve waarden, met name daar waar het gewetensvrijheid en de autonomie van het individu betreft. Dit hoort niet thuis binnen de overheid. De staat hoort neutraal te zijn om vrijheid voor eenieder te garanderen.
 • Aparte vermelding van de vrijheid van godsdienst in de Grondwet wordt geschrapt. Alle vrijheden waarop gelovigen aanspraak kunnen maken, zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering en betoging, zijn al veilig verankerd in de wet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 • Religieuze uitingen en vrijheden die anderen in hun uitingen en vrijheden beperken, mogen niet getolereerd worden. Als homofobie, geslachtsongelijkheid en geloofsdruk een vlucht nemen, dan leidt dat tot afname van gelijke kansen en verlies aan talent en levensgeluk. Het seculier systeem in de samenleving dient verstevigd te worden. Voor alle kinderen seculier onderwijs draagt daar in belangrijke mate aan bij; schaf het bijzonder geloofsonderwijs tijdens reguliere lesuren af. Leerlingen moeten (zelf)kritisch leren nadenken en eigen inzichten kunnen ontwikkelen over alle religies en levensbeschouwingen.
 • Betere bescherming en begeleiding van geloofsverlaters. Het is niet uit te leggen dat mensen die geloven in Nederland beter beschermd worden dan mensen die hun geloof willen verlaten en die geconfronteerd worden met verstoting uit hun geloofsgemeenschap en familie. Geloofsverlaters die geconfronteerd worden met verstoting, bedreiging en/of geweld moeten door de overheid worden beschermd, opgevangen en begeleid.
 • Vrijheid van religie heeft evenveel waarde als het recht om niet te geloven; het recht om seculier te zijn.
 • Permanente bewaking van gebedshuizen in geval van dreiging met geweld tegen gelovigen.
 • Ongewenste financiering van Nederlandse moskeeën vanuit onvrije landen, zoals de Golfstaten, wordt verboden. Er is heel hard wetgeving nodig. Buitenlandse financiering en invloed vanuit onvrije landen veroorzaken radicalisering en een giftige voedingsbodem voor islam relateert geweld in de samenleving. Ook Turkije probeert via salafistische moskeeën conservatief en anti-rechtsstatelijk gedachtegoed in de hoofden van Nederlandse moslims te krijgen. Dat moet zo snel mogelijk stoppen.

Privacy en veiligheid

 • Een samenleving waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 • Privacy is veiligheid.
 • Kinderen verdienen, zeker in deze tijd, extra aandacht daar waar het over privacy gaat. Splinter ziet dat zij aanvullend op de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) met extra waarborgen kan komen die de privacy van kinderen moet verhogen. Zeker in een tijd waarin een generatie opgroeit waarvan alles online staat. Het mag niet zo zijn dat een incident of een verkeerde beslissing een kind de rest van het leven kan achtervolgen. Samen met burgerrechtenorganisaties wil Splinter werken aan aanvullende wetgeving specifiek gericht op de bescherming van de privacy van kinderen.
 • Kwetsbaarheden in onze digitale wereld moeten opgespoord, gedicht, en bewaakt worden

7 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
Berichten: 12
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Vind dat alle haatoproepen en oproepen tot geweld tegen andere geloven dan Islam verboden strafbaar gesteld moeten worden Christenen zijn geen ongelovigen, honden die gedood moeten worden homo's die opgehangen of van daken afgegooid mogen worden dat is geen samenleving waarin ik, wij onze kinderen kleinkinderen willen zien opgroeien. Men heeft niet veel meer nodig mi dan de tien geboden uit de Bijbel om de wereld beter en veiliger te maken. We moeten met elkaar leven en naar elkaar omzien. Ruud 

Beantwoorden
Berichten: 21
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Ik geloof niet in verboden, ik geloof in onderwijs, met alle gezindten bij elkaar. Segregatie leidt tot radikalisering.Basiswaarden in elke klas.

Beantwoorden
Berichten: 8
 5ff20483d99c5
Deelgenomen: 7 maanden geleden
 • Gelijkwaardigheid van het individu ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en levensovertuiging.
 • Compromisloos anti-discriminatieprincipe zonder mensen in te delen in hokjes en groepen; identiteitspolitiek creëert valse tegenstellingen en werkt polarisatie in de samenleving in de hand.
 • In een land met 17 miljoen mensen bestaan 17 miljoen identiteiten.
 • Elk mens is vrij zijn levenspad te kiezen: vrije partnerkeuze, zeggenschap over het eigen lichaam en de eigen seksualiteit.

in het eerste punt worden er een beperkt aantal hokjes en groepen benoemd, die (soms danwel vaak) voor mensen onderdeel zijn van hun al dan niet vrijwillig gekozen/gevormde identiteit. In het tweede (en 3e en 4e) punt wordt het tegenovergestelde bepleit. Mijn voorkeur zou zijn om het 1e punt korter te maken: "gelijkwaardigheid van ieder individu". Wat ook kan is een meer volledige opsomming maar dan moet eigenlijk 2e en 3e punt weg (4e kan blijven).

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5ff20483d99c5
 • Gelijkwaardigheid van het individu ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en levensovertuiging.
 • Compromisloos anti-discriminatieprincipe zonder mensen in te delen in hokjes en groepen; identiteitspolitiek creëert valse tegenstellingen en werkt polarisatie in de samenleving in de hand.
 • In een land met 17 miljoen mensen bestaan 17 miljoen identiteiten.
 • Elk mens is vrij zijn levenspad te kiezen: vrije partnerkeuze, zeggenschap over het eigen lichaam en de eigen seksualiteit.

in het eerste punt worden er een beperkt aantal hokjes en groepen benoemd, die (soms danwel vaak) voor mensen onderdeel zijn van hun al dan niet vrijwillig gekozen/gevormde identiteit. In het tweede (en 3e en 4e) punt wordt het tegenovergestelde bepleit. Mijn voorkeur zou zijn om het 1e punt korter te maken: "gelijkwaardigheid van ieder individu". Wat ook kan is een meer volledige opsomming maar dan moet eigenlijk 2e en 3e punt weg (4e kan blijven).

Beste Splinter,

Ja, u heeft gelijk. Dat is niet de bedoeling. We gaan de hokjes in de eerste zin schrappen en de zin herschrijven.

Veel dank!

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
Pagina 1 / 2