Leefomgeving & Wonen


Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Naar de volledige inhoud gaan

Wonen en gezonde, groene, klimaatbestendige leefomgeving

Nederland mist een geïntegreerde visie op de leefomgeving. We doen maar wat. Er is bijvoorbeeld geen nationale visie ontwikkeld om de ruimte in onze steden zo te benutten dat we deze ontwikkelen en inrichten tot een klimaatbestendige, leefbare ruimte. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de decentrale overheden. Ondertussen wordt de “groennorm’ van de Verenigde Naties, namelijk 48 m2 groen per inwoner, al decennialang in veel steden niet gehaald.

En de situatie verslechterd. Veel openbaar groen gaat verloren; voor echt openbaar groen met bomen en struiken in zachte grond blijft onvoldoende ruimte over en om de groennorm te halen worden tegenwoordig kunstgrasvelden, balkonbakken, groene gevels, groene daken, geveltuintjes, potplanten en bomen in eigen tuin meegeteld. Zelfs de rode atletiekbaan is op papier ‘groen’.

Splinter wil dat het roer om gaat. In het licht van klimaatverandering, hittestress en andere weersextremen, luchtkwaliteit, CO2-reductie en corona is een goede, groene openbare ruimte van levensbelang.

  • Iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd. Er moeten komende 10 jaar maar liefst 1 miljoen huizen gebouwd worden om de woningnood op te lossen. Maar laten we daarbij de kwaliteit en het woongenot niet uit het oog verliezen. Iedereen heeft namelijk ook recht op een gezonde leefomgeving; schone lucht om te ademen, schone bodem om op te leven en schoon water om te drinken. Dus naast betaalbaarheid en daadwerkelijk duurzaam bouwen moet gekeken worden naar een leefbare omgeving voor mens, dier, natuur.
  • De zorgplicht voor de kwalitatieve groene ruimte wordt in landelijk beleid verankerd en niet slechts overgelaten aan decentrale overheden. In plaats van een inspanningsverplichting gaan we werken met afrekenbare doelstellingen. Er wordt gekozen voor groene corridors, er wordt ruimte gegeven aan biodiversiteit, stadslandbouw, volkstuinen worden beschermd en het algemeen belang wordt in alle plannen voor ogen gehouden in plaats van keer op keer te kiezen voor versteende bouwprojecten.
  • Nederland mist een minister van Ruimte en steden met bouwmeesters met een geïntegreerde visie op het ontwikkelen van een klimaatbestendige, leefbare stad; waarbij het groen in de stad niet ondergeschikt is aan het bouwen en wonen, maar waarin groen een voorwaarde is voor een leefbare stad. Groene ruimte moet een volwaardige plaats innemen in de afweging van de verschillende belangen. Natuurinclusief bouwen wordt de norm.
  • Binnenstedelijk bouwen waar dat kan wordt aangemoedigd, maar mag niet ten koste gaan van het binnenstedelijk groen en de leefbaarheid. Duurzame bouwprojecten op landbouwgrond met een lage biodiversiteit en lage natuurwaarde is niet langer taboe, mits er veel aandacht is voor bomen en hoogwaardig groen.
  • Er komt meer prioriteit voor veilig buitenspelen en groene speelplaatsen voor onze kinderen.
  • Stadslandbouw en betaalbare volkstuintjes worden gestimuleerd. Exorbitante huurverhogingen voor deze tuintjes door gemeenten wordt verboden.
  • Niemand hoeft op straat te slapen. Bed, bad, brood voorzieningen blijven open en worden uitgebreid. Mensen krijgen hulp met hun problemen en uitzicht op een permanent dak boven hun hoofd.

6 reacties
Berichten: 12
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Pleit voor meer en beter leeftijdbestendig maken van koop huurwoningen, appartementen voor ouderen gepensioneerden en betaalbare huisvesting voor studenten, starters. Ruud

Beantwoorden
2 Reacties
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fe755fbaaffa

Pleit voor meer en beter leeftijdbestendig maken van koop huurwoningen, appartementen voor ouderen gepensioneerden en betaalbare huisvesting voor studenten, starters. Ruud

Beste Ruud,

Veel dank voor deze aanvulling; ik dacht dat dit al ergens in het programma stond, maar het staat inderdaad nog nergens. We vinden leeftijdbestendig wonen wel een heel belangrijk punt! De voorbeelden die u noemt, maar ook bijvoorbeeld tiny houses, meergeneratiewoningen, makkelijker bouwen van een kleine woning op eigen erf voor bijvoorbeeld ouders of kinderen. Ook voor starters moeten er veel betere huur- en koopmogelijkheden komen.

We zullen dit overnemen in het programma, veel dank!

Hartelijke groet, Femke Merel

Beantwoorden
 5ffef93b45ed2
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 1

@fm
Beste Femke Merel,
Ik zou hier graag nog een aanvulling op willen doen. Mijn vraag/opmerking betreft de huidige regelgeving rondom recreatiewoningen die momenteel helemaal niet permanent bewoond mogen worden, maar daar in veel gevallen wel geschikt voor zouden zijn. Momenteel staan deze woningen het grootste deel van het jaar leeg. Dit is, gezien de huidige woningnood, jammer. De recreatiewoningen beschikken vaak over alle nodige nutsvoorzieningen, zijn groener, en eigenlijk nooit minder ruim dan de gemiddelde studio in A'dam. Ik ben dus benieuwd of het beleid rondom de permanente bewoning van recreatiewoningen aan de orde kan worden gebracht.
Met vriendelijke groet, Anne-Marie

Beantwoorden
Berichten: 21
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Wat ik ook mis in het programma is het hoofdstuk arbeid(werkloosheid). Burgemeester Marcouch (Trouw vorige week) waarschuwt, ik vrees tevergeefs, voor hele straten/buurtn/wijken/subculturen waar niemand meer IEMAND  kent die WERKT. de maatschappelijke schade is niet te becijferen.Drugs, criminaliteit, het gaat door, en nekt je hele programma, ik zie dit al 50 jaar gaande en een waarschuwing is m.i. op zijn plaats. Je kan nog zo ijverig alle puntjes en komma's van regeringsbeleid beoordelen , maar je faalt als je deze strukturen niet aanpakt.

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22
Geplaatst door: @5fed7bf4e89fb

Wat ik ook mis in het programma is het hoofdstuk arbeid(werkloosheid). Burgemeester Marcouch (Trouw vorige week) waarschuwt, ik vrees tevergeefs, voor hele straten/buurtn/wijken/subculturen waar niemand meer IEMAND  kent die WERKT. de maatschappelijke schade is niet te becijferen.Drugs, criminaliteit, het gaat door, en nekt je hele programma, ik zie dit al 50 jaar gaande en een waarschuwing is m.i. op zijn plaats. Je kan nog zo ijverig alle puntjes en komma's van regeringsbeleid beoordelen , maar je faalt als je deze strukturen niet aanpakt.

Beste Splinter,

Veel dank voor uw reactie. Bedankt voor het attenderen op het interview met Ahmed Marcouch; het stond inderdaad in Trouw op 25 december. Ik heb tijdens mijn studie een aantal jaren in zo'n wijk in Utrecht gewoond en ik herken uw zorgen. Vrijwel iedereen had een treurig (familie)verhaal en zat een neerwaartse spiraal waar moeilijk uit te komen was. Geen of ondergewaardeerd werk en geen uitzicht op beter. Daardoor veel boosheid en, inderdaad zoals Ahmed Marcouch beschrijft, geen enkel vertrouwen meer in de overheid/instanties die hen zou moeten ondersteunen, het systeem in het algemeen. Wat ik net als Marcouch zag is het fatalisme, de gelatenheid. Voor kinderen geen mogelijkheid om zich op te werken vanuit families die de strijd hadden opgegeven. In de overtuiging dat het allemaal niet beter wordt en dat ze vanuit "Den Haag" ook niets te verwachten hebben.

Het is inderdaad een gevaarlijke blinde vlek van de politiek dat er wel veel aandacht is voor de kansarme Nederlanders met een migratie-achtergrond en niet voor de autochtone Nederlander. Ik sprak toevallig deze week met iemand over deze problematiek en hij zei: werkloze Mohammed uit Rotterdam heeft dezelfde problemen als de werkloze Jan uit Utrecht (of vul maar in). Ze hebben allebei gebrek aan netwerk, gebrek aan kansen, gebrek aan erkenning, gebrek aan hulp om de vicieuze cirkel te doorbreken van werkloosheid en armoede. En de kinderen uit beide gezinnen hebben ook even weinig kansen. En het grote probleem is dat de politiek de problemen maar half oplost en groepen tegen elkaar opzet, aan hokjes- en identiteitsdenken. Terwijl veel mensen in verschillende hokjes zitten en dezelfde hokjesoverstijgende problemen hebben.

Dat is iets waar Splinter het verschil wil maken. Het staat op dit moment een beetje verspreid door het hele programma. Een aantal werk/inkomen gerelateerde punten kunt u vinden onder het hoofdstuk Economie en daar door scrollen naar werken/inkomen. In het hoofdstuk Rechtsstaat onder betrouwbare overheid. En bij inclusiviteit heb ik proberen uit te leggen waarom Splinter een einde wil aan het hokjesdenken en juist iedereen gelijke rechten, gelijke kansen en vrijheid wil bieden.

Maar u heeft gelijk en ik vind eigenlijk dat het een apart hoofdstuk verdient; daarom zal ik nog een apart hoofdstuk schrijven speciaal over dit thema.

Hartelijke groet,

Femke Merel van Kooten

Beantwoorden
Berichten: 21
 5fed7bf4e89fb
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Mag ik dan bij deze te kennen geven,al mijn energie te willen aanwenden,mijn bijdrage aan zo'n hoofdstuk te leveren.

Ik ben vanaf mijn 30ste, op de Sociale akademie, met dit probleem bezig geweest, heb daar mijn scriptie aan gewijd(Werlkoosheid en het arbeidsethos). We schrijven jaren 80. Het raakt aan alle problemen die er nu spelen (in de betreffende Arnhemse wijken wordt een bezorger dagelijks uitgescholden voor Zwarte. Voer voor de anti-racismebestrijders, een verdienmodel maar de spanningen nemen alleen maar toe toe). Ik zou de hele Tweede Kamer de oren willen wassen; ze staan lichtjaren boven die mensen, ik leef er al 40 jaar tussen , heb tientallen bijstandtrekkers aan vrijwilligerswerk geholpen, terwijl ik zelf een uitkering had. Er wordt in een groeiende categorie mensen NIET geinvesteerd, maar in machines(Windmolens). Dit wreekt zich op een gruwelijke en voor iedereen zichtbare, maar miskende wijze; men discussieert liever over Het Kapitalisme, Racisme, ik maak het dagelijks mee op Facebook. Het gaat om broeinesten van misdaad, die alle beschikbare gelden gaan opslokken. Het is fundamenteel. Je zou ALLE media halen als je met een doordacht plan dit probleem te lijf gaat. Praktisch betekent het dat je voor iedereen die geen werk vindt een taak geeft. Daar moet iedere gemeenteraad zich over bedenken en binnen 1/2 jaar een struktuur voor neerzetten, als hoofdtaak. Raadsleden die niet zien dat het werk op straat ligt zijn hun salaris niet waard. Ik denk en vind dat je dat zonder scrupules moet zeggen, van de daken schreeuwen eigenlijk. Een noodsignaal. Ik wil die mensen een stem geven, want hun afstand tot de politiek is, wederzijds, onmetelijk.

Met alle respect voor al het werk dat je tot nu toe gedaan hebt met je uitvoerige programma, ga je daar de verkiezingen niet mee winnen (al is winnen niet je doel, dat weet ik).

Ik pleit voor een denktank, met als voornaamste doel; praten over Werk. Werk is 1 inkomen, 2. identiteit, 3 netwerk/sociaal contact. Een overheid die dit verwaarloost dient aangeklaagd te worden. Ik kom nu op glad ijs; een burgerrechtbank, maar dat zal jou te ver gaan. Je bent s lands liefste diva, het lijkt me een eer met je samen te werken, en dan zal ik vaak zeggen; sorry voor mijn grote mond. Maar ik weet wel 1 ding; het wordt een heet jaar. Liefs.

Beantwoorden