Klimaat & Energie

Pagina 1 / 4

Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Naar de volledige inhoud gaan

De 25% reductie van broeikasgassen uiterlijk eind 2020 t.o.v. 1990 is niet gehaald, terwijl de Hoge Raad, de hoogste rechter, in 2019 bevestigde in het Urgenda-vonnis: dit is het uiterste minimum wat van Nederland verwacht mag worden en dat de regering anders de mensenrechten van haar inwoners schaadt door onvoldoende maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Voor 2030 beoogt het klimaatakkoord een reductie van 49 procent t.o.v. 1990. Daarom zijn de volgende maatregelen nodig:

  • Er wordt wettelijk vastgelegd dat kolencentrales niet meer dan 25% van hun capaciteit te gebruiken en op den duur gesloten.
  • Biomassa is geen groene energiebron en zelfs geen transitiebrandstof: uitstoot houtige biomassa is per kWh hoger dan die van steenkool en het duurt gemiddeld 40 jaar voordat een boom de vrijgekomen CO2 weer opneemt. Nederlandse biomassacentrales zorgen wereldwijd voor ontbossing en verlies aan biodiversiteit. Rijkssubsidie wordt gestopt, biomassacentrales worden zo snel mogelijk gesloten.
  • De vervuiler betaalt. Grote industrie en multinationals mogen hun aandeel niet ontlopen.
  • De rekening voor de energietransitie komt niet op de schouders van burgers. Er komt een einde aan degressieve energiebelasting die grootverbruikers, zoals de industrie, ontziet. In plaats daarvan wordt er een progressieve energiebelasting ingevoerd, wat betekent dat hoe meer energie je verbruikt, hoe hoger de belasting gemiddeld wordt.
  • Zonnepanelen op daken, daarna pas op de grond; volgorde zonneladder wordt gehandhaafd.
  • Windmolens ‘ja, mits’: geen natuurgebieden, geen vogeltrekroutes, niet op zee, niet op windluwe plaatsen, niet op gehoorafstand van woningen en niet op locaties waar dierhouderijen last hebben van geluid danwel slagschaduw. Voldoende draagvlak van de bevolking is onontbeerlijk.
  • Kernenergie is wellicht een weg naar versnelde transitie naar schone duurzame energie, maar het kernafval is een groot probleem dat niet doorgeschoven mag worden naar volgende generaties. Onderzoek naar manieren om kernenergie veilig en schoon in de energiemix te brengen, wordt ondersteund.

19 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 12

@fvankootenyahoo-com Lees weinig over het geschikt maken van ons destijds duur aangelegde gasleidingennet doorgeven van groene waterstof gebeurt nu al succesvol in diverse gemeenten en maak van Groningen een waterstofrotonde bundeling kennis en innovatie zoals nu al prachtige initiatieven ziet van oa Holthausen Groningen die nu al bestelbusjes, bussen, vrachtwagens, auto's en landbouwvoertuigen geschikt maakt te rijden op waterstof en straks ism Hyzon vrachtwagens gaat bouwen op waterstof er projecten lopen bij Airbus vliegtuigen op waterstof niks geen gedonder straks meer met ergernis  laadpalen,laadsnoeren,laadtijden,beperkte actiradius etc en zelfs rijden er nu al treinen op waterstof en diverse schepen. Ruud   

Beantwoorden
Berichten: 3
 5fe3743142efb
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Beste Allemaal,

Waarom geen windmolens op zee? Er is meer wind en ruimte op zee. De impact op vissen en zeezoogdieren tijdens het installeren van de windmolens is momenteel nog erg groot, maar er wordt naar mijn weten veel onderzoek gedaan hoe dit te verminderen/voorkomen. Daarbij blijkt ook dat als er eenmaal zo'n windmolen park staat dit ook een vereiking voor de natuur kan zijn. 

Is het niet beter om in te zetten op wind op zee dan het resoluut af te schrijven?

 

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 Femke Merel Van Kooten
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Berichten: 22

@5fe3743142efb

Beste Splinter,

Veel dank voor je feedback op het windmolenstandpunt. Het klopt dat het plaatsen van windmolenparken op zee zorgt voor extreem veel onderwatergeluid, waardoor bijvoorbeeld bruinvissen/walvissen/dolfijnen niet meer kunnen navigeren. Zij kunnen verdwalen en zelfs sterven/aanspoelen. Het heien maakt namelijk veel lawaai en zorgt voor schokken in de zee.

Het probleem is niet alleen het plaatsen van de windmolenparken. In 2019 bracht Deltares haar rapport uit over de invloed van windmolenparken op zee, in opdracht van Rijkswaterstaat (als onderdeel van het meerjarig Wind op Zee Programma van het Ministerie van EZK). Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met KNMI, Whiffle en Wageningen Marine Research.

Dat onderzoek vind je hier:  https://www.deltares.nl/nl/nieuws/onderzoek-naar-effecten-grootschalige-aanleg-windparken-op-de-noordzee/

Uit het onderzoek blijkt: scenario’s van grootschalige bouw van windparken in de Noordzee hebben mogelijk vergaande gevolgen voor de wind, golven, stroming, sediment en waterkwaliteit en daarmee voor het functioneren van de Noordzee. Duidelijk is dat door windmolens niet alleen de wind verandert maar ook de zee. Als een van deze scenario’s de toekomst wordt zijn de gevolgen daarvan voor vissen, vogels, zeezoogdieren en uiteindelijk voor de mens nog niet duidelijk.

In Duitsland is de negatieve invloed van veranderende stroming, golfhoogte en verandering van wind, op onderwaterleven al zichtbaar geworden.

Ik ben ervan bewust dat de overgang van fossiele naar groene energie op de Noordzee een verdienmodel is met een waarde van maar liefst €200-300 miljard. Zie FD artikel: https://fd.nl/ondernemen/1184576/economische-waarde-noordzee-is-200-mrd-tot-300-mrd

Echter, de ecologie van de Noordzee is van onschatbare waarde en wat we eenmaal verloren zijn krijgen wij niet meer terug.

Daarom raad ik wind op zee af voor het verkiezingsprogramma van Splinter. We hebben immers maar één Noordzee.

Veel dank voor je feedback en input. Voel je vrij om nogmaals te reageren op dit bericht of input te leveren op andere onderwerpen.

Hartelijke groet,

Femke Merel

Beantwoorden
Berichten: 2
 5fe46ab3c8d06
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Goedemorgen een ieder,
Graag zou ik een reactie van u lezen over het volgende.
De energietransitie en de wetgeving daarover beschrijven dat de enige oplossing windparken en zonneweides zijn.
Ben ik erg nieuwsgierig hoe u denkt over het feit dat elektriciteit in NL altijd beschikbaar is en tegen redelijk lage kosten en hoe u dat wilt gaan doen met hernieuwbare energie.
Wilt u volledig over op hernieuwbaar dan geldt het volgende:
Als het bewolkt is, of nacht, zoals elke dag voorkomt, dan leveren zonneweides niets.
De windparken op zee hebben een rendement van 60%. De overige 40% doen ze niets. Op land geldt een nog lager rendement.
Het waait niet of het waait te hard.
Hoe wilt u dan die elektriciteit gaan leveren? Gascentrales? Biomassa sluit u uit in uw programma. Over kernenergie bent u zeer behoudend. Wat dan?
Waterstofgas als buffer? Met een rendement van 40%? Je hebt dus 100% energie nodig en krijgt er 40% voor terug.
En het hele waterstofgasproject ligt nog ver in de toekomst. EEn stip aan de horizon.Er is nog "bijna" niks. Zeker niet in de orde van grootte die er nodig is om bij windstilte of geen zonne-energie  de buffer te kunnen zijn.
Buiten dat: Dhr Wiebes wil alle woningen van het gas. Dus ook geen waterstofgas als brandstof voor de cv.
Vergeet niet dat een opslagcapaciteit van maanden nodig is.
Leveringszekerheid van elektriciteit verdwijnt als sneeuw voor de zon als de hoeveelheid hernieuwbaar groter wordt.
Stel je voor: je ligt op de operatietafel en de stroom valt uit omdat de zon ondergaat, er schuift een wolk voor de zon. etc etc.
Het laatste jaar is er voor ongeveer 3% hernieuwbare energie geleverd. (Zonder de biomassa mee te rekenen).
Dat betekend heel simpel dat er 33x zoveel aan zonneweides en windparken gebouwd moet worden om enigszins in de buurt te komen.
Maar als het nacht is en het waait niet, en dat komt vaker voor dan u denkt, dan is er, ondanks die grote hoeveelheid aan hernieuwbaar, gewoon niets.
Toch maar kerncentrales? In welke vorm dan ook?

Met vriendelijke groet,

Lidi.

Beantwoorden
Berichten: 3
 5fe3743142efb
Deelgenomen: 8 maanden geleden

Beste @5fe46ab3c8d06

" De windparken op zee hebben een rendement van 60%. De overige 40% doen ze niets.  Op land geldt een nog lager rendement."

Pas op met dit soort zinnen. Rendement geeft de productie aan tegenover de beschikbare energie (Voor conventionele windmolens ligt de theorethische limiet op 59%, dit noemen ze ookwel het Betz limiet). Rendement heeft geen relatie tot het aantal dagen dat een windmolen energie levert. Volgens het ministerie van economische zaken is het zo dat windmolens maar rond de 20% van de tijd stil liggen, voor onderhoud, wind stilte of te sterke wind (FAQ | Windenergie.nl). Hoe komt u op 40%? 

Ik ben het wel eens met u conclusie. Om de C02 uitstoot op korte termijn te verlagen zie ik niet hoe we dit zonder kernenergie kunnen realiseren.  Voor nu mis ik in dit concept programma hoe de energie mix er volgens splinter in 2030 uit moet zien en hoe dit te realiseren valt.

Beantwoorden
Pagina 1 / 4