BUITENLANDSE HANDEL EN EUROPA


Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Naar de volledige inhoud gaan

Nederland is welvarend geworden door onder andere het uitbouwen van intensieve handelsrelaties over vrijwel de gehele wereld. Historisch gezien door zich van koloniale macht geleidelijk te ontwikkelen tot welvaartsstaat die veel belang hecht aan mensenrechten overal. 

En toch wringt daar vaak ook de schoen. Nederland en de EU  belijden en promoten mensenrechten in woord en geschrift, maar in geval van conflict met commerciële belangen gaan die laatste traditioneel voor.

  • Splinter wil af van de ongeloofwaardige tegenstrijdigheid tussen handelsbelangen en mensenrechten. Nederland – binnen de EU maar ook op zichzelf – dient de bescherming en bevordering van rechtsstaat, democratie en mensenrechten tot serieuze prioriteit te verheffen. Dat is namelijk niet alleen menselijk, het is ook heel erg commercieel: respect voor alle drie is een uitstekend middel tegen corruptie, vriendjespolitiek en rechtsongelijkheid en daarmee een enorme stimulans voor binnenlandse en buitenlandse investeringen. Economische risico’s nemen namelijk af bij maatschappelijke en politieke stabiliteit.

Handeldrijven in een land waar je je recht kunt halen is economisch veel interessanter. Maar omgekeerd geldt net zo goed: handeldrijven in een land waar ook de lokale mensen hun recht kunnen halen betekent dat de kans dat er bloed kleeft aan de goederen of diensten die je daar ontvangt, veel kleiner wordt.

En dat willen we als Nederland graag zien. 

  • Splinter vindt OESO maatregelen mooi, maar niet genoeg. Publieke en private sector kunnen op Europees en nationaal niveau veel meer doen dan nu. Zo hebben Frankrijk en Zwitserland – democratische Europese rechtsstaten! - zogenaamde corporate waakzaamheidswetten, die in elk geval multinationals dwingen om de nadelige effecten van hun hele productieketen op mensenrechten en milieu in te schatten en te voorkomen, wanneer die het gevolg zijn van hun eigen activiteiten of die van hun dochterondernemingen, leveranciers en onderaannemers met wie zij een duurzame handelsrelatie onderhouden. Deze verplichtingen zijn afdwingbaar en kunnen leiden tot schadevergoeding.
  • Het is zeker niet de bedoeling van Splinter dat vrije handel wordt beperkt – in tegendeel. Wat vrije handel moet begeleiden is een veel nauwere samenwerking tussen publieke sector, private sector en het maatschappelijk middenveld om tot evenwichtige en effectieve regelgeving te komen die erop is gericht anderen volkeren alle het goede te verschaffen dat we onszelf ook gunnen. Dat is geen goedgelovig sprookje, dat is de globalisering van zowel onze menselijkheid als ons handelgedreven rationalisme dat het beste gedijt in menswaardige omstandigheden.

Europa

Splinter is voor Europese samenwerking, maar is kritisch op de democratische legitimatie. 

Door de manier waarop de Europese afspraken nu worden gemaakt komen mensen, dieren, natuur en milieu er juist slechter vanaf. Europa moet democratischer, transparanter en mag niet voorbijgaan aan de wensen van de burgers van individuele lidstaten.

Splinter wil geen verdere overdracht van Nederlandse zelfstandige beslissingsbevoegdheid aan Europa, voordat de democratische legitimatie van de Europese Unie op orde is. Ook moet er een stop komen ten aanzien van de toetreding van nieuwe lidstaten.

Nederland verzet zich tegen het sluiten van handelsverdragen door Europa die ten koste gaan van dieren, biodiversiteit en milieu; we zorgen dat de standaarden voor dierenwelzijn in handelsverdragen niet lager zijn dan de standaarden die in Nederland worden gehanteerd.

3 reacties
Berichten: 16
 Frank van Kooten
Topic starter
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze digitale fractiekamer. Graag ontvangen we jullie feedback op ons programma. Uiteindelijk zullen onze experts alle feedback verzamelen en maken we er een prachtig programma van. Wij doen aan moderatie aan de voorkant. Dit houdt in dat berichten niet direct geplaatst worden maar dat ze eerste worden beoordeelt op taalgebruik en relevantie bij het onderwerp. Iedereen hier is anoniem, behalve de experts. Dit is een testversie van ons ideaal. Wij werken aan een volwaardig participatie platform waar dit de basis van is. Alle technische input, vragen of opmerkingen kunnen jullie dan ook sturen naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl. 

Dank! 

Vriendelijke groet, 

Frank 

Beantwoorden
1 Beantwoorden
 5fe755fbaaffa
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Berichten: 12

@fvankootenyahoo-com Nederland stond altijd bekend als gidsland we hadden de naam de Chinezen van het Westen hadden aanzien in de wereld vanwege onze handelsgeest, de vele talen die we spreken en je ziet leuk of niet leuk kwam kom je Nederlanders overal tegen in de verste uithoeken van de wereld. In de wereld heeft de EU mn Duitsland en Frankrijk dit aanzien overgenomen dat moet beter. Ben in positieve zin jaloers op het VK met hun Brexit. Zijn mi jit net op tijd uit de EU gestapt. Het VK was ooit en misschien nu nog nog een wereldmacht weten echt wel wat ze doen en kunnen ipv honderden miljarden in de bodemloze put EU te stoppen MFK en EU Noodfonds zijn maar een paar voorbeelden en dan heb ik het nog niet over schulddeling in de EU en opslurpen van onze pensioengelden al die miljarden weer stoppen in welzijn, welvaart, gezondheid en veiligheid grenzen van het VK en niet gehinderd door wie of wat vrijhandelsakkoorden sluiten. Is ook een mooie testcase voor het VK en de EU als een land de EU verlaat en hoe het hen vergaat. Ruud.

Beantwoorden
Berichten: 1
 5fe76607bdf90
Deelgenomen: 7 maanden geleden

Dag Frank. Ik ben nieuw bij jullie club maar volg jullie al wel sinds een jaar. Grote waardering hoe jullie deze website binnen drie maanden (of langer) hebben opgezet. We maken van Femke het beste parlementslid van de Tweede Kamer met als uiteindelijk doel, de verwijdering van de macht van de PVV en het realiseren van de doelstellingen die op deze website staan.

 

Ik heb grote interesse en veel ervaring op het gebied van buitenlands veiligheidsbeleid en zal zeker meedoen aan de discussies op deze platform. 

 

Om te beginnen maar  direct een reactie op bovenstaand stuk. Mensenrechten en handel staan op gespannen voet met elkaar. Dat is altijd zo geweest. Je gaf het voorbeeld van Frankrijk maar wat denk je van de prijs van de Franse president Macron die hij gaf aan president Sisi van Egypte, waar de mensenrechten echter ongelooflijk geschonden worden. De reden van Frankrijk is dat het te maken heeft met het Franse terrorismebeleid en daar hij heeft Macron gelijk in. Ieder land is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en dus ook voor zijn terrorismebestrijding, hoe internationaal deze bendes ook reageren. De relatie van Frankrijk met Egypte moet in dat kader gezien worden. 

 

Groeten,

Bert Bruin

Den Haag

Beantwoorden